Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, lecz jak to w życiu bywa niektóre materiały z czasem potrzebują renowacji czy odnowienia. Zalecany czas na odświeżenie naszych mebli to 5 lat! Wszystkie elementy drewniane naszych mebli są starannie zabezpieczane preparatami znanych marek co nadaje im doskonałej odporności na warunki atmosferyczne. Wystarczy przestrzegać kilku podstawowych wskazówek, aby móc cieszyć się pięknym meblem przez długie lata. Elementy wykonane z liny jutowej należy wymienić na nowe dostępne w naszej ofercie jak również możliwe jest wykorzystanie innych lin o tej takiej samej średnicy.


Na jesień oraz zimę konstrukcja powinna zostać schowana. Po rozłożeniu konstrukcji (w odwrotnej kolejności niż instrukcja montażu) należy starannie umyć i wysuszyć elementy oraz przenieść do pomieszczenia o dość niskiej, lecz nie spadającej poniżej 0 stopni C temperaturze. Można okryć je w celu zabezpieczenia przed kurzeniem. Należy jednak unikać szczelnych opakowań, które utrudniają cyrkulację powietrza wewnątrz. Elementy z tkaniny można przetrzeć wilgotną szmatką lecz przed schowaniem na zimowanie muszą zostać wysuszone.  

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy dokładnie obejrzeć wszystkie elementy. Miejsca ewentualnych pęknięć powłoki przeszlifować papierem ściernym, a następnie pomalować odpowiednim preparatem- lazura lub lakier.

W trakcie sezonu, podczas eksploatacji najlepiej jest zabezpieczyć konstrukcję przed zbyt intensywnym kontaktem z wilgocią czy promieniami UV. Można to uzyskać poprzez nakrycie konstrukcji plandeką lub specjalnym pokrowcem, który jest do nabycia w naszym sklepie internetowym.Warunki gwarancji:

 1.     Reklamacje jakościowe składać należy pisemnie lub na adres mailowy reklamacja@gardenimpressions.pl wraz z dokumentacją fotograficzną.
 2.     Rozliczenie reklamacji nastąpi po jej uznaniu.
 3.     Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach podczas eksploatacji z pełnym przestrzeganiem zasad i wymagań opisanych w instrukcji bezpiecznego użytkowania i konserwacji dołączonej do produktu podczas sprzedaży. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych.
 4.      Gwarancja obejmuje wyłącznie trwałość impregnowanego drewna oraz łączników ze stali. Dostawca nie gwarantuje trwałości koloru impregnacji czy tekstyliów– promieniowanie słoneczne oraz emisja gazów mogą spowodować płowienie produktów.
 5.     Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od daty zakupu produktu przez odbiorcę indywidualnego.
 6.     Wykonawca udziela rękojmi na okres 24 miesięcy, licząc od daty zakupu produktu przez odbiorcę indywidualnego.
 7.     W trakcie gwarancji, wszystkie elementy zniszczone przez zgniliznę lub grzyby niszczące zostaną bezpłatnie wymienione na takie same produkty. Koszty dodatkowe powstałe podczas wymiany pokrywa klient.
 8.     Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłącznie na podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu. Obsługiwane będą reklamacje, jeśli wada będzie zgłoszona bezpośrednio w momencie powstania.
 9.      O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Sprzedawcę na podstawie oględzin lub zdjęć towaru.
 10.      W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty.
 11.     Gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę gwarancyjną.
 12.     Termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu rozpatrzenia zgłoszenia.
 13.     W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego na wyrób wykonany pod indywidualne zamówienie klienta (wyrób usługowy) termin realizacji może być przedłużony do 60 dni ze względu na niestandardowe wymiary, kolor,  wzór, rozwiązania technologiczne.
 14.     Po uznaniu reklamacji reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia produktu do miejsca przeprowadzenia naprawy wskazanym przez producenta.
 15.     Reklamowany produkt musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu.
 16. W przypadku naprawy mebli, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 3 ulega przedłużeniu o czas pozostawania mebli w naprawie. W przypadku naprawy wiążącej się z wymianą elementu, termin gwarancji i rękojmi na wymienione elementy równy jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany elementu.

Gwarancją producenta nie są objęte:


 1.     Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta,
 2.     Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta,
 3.     Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,
 4.     Wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę,
 5.     Zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,
 6.     Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,
 7.     Zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, wycieki żywicy i pęknięcia nie mające wpływu na stabilność konstrukcji, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.
 8.     Meble zakupione w cenie promocyjnej bądź przecenione,
Wymienione poniżej cechy i procesy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.

Nawet najstaranniej zaprojektowane i wykonane meble ogrodowe narażone są na niekorzystne warunki atmosferyczne i mogę z czasem ulegać zmianom. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zadbanie o ich stan zgodnie z dołączonymi do produktu instrukcjami.

 •     nagłe zmiany temperatur mogą powodować pęknięcia i wycieki żywicy
 •     naturalne drewno nigdy nie jest jednorodne, jedną z cech podkreślających te słowa jest nieregularne, występowanie sęków
 •     miejscowa szorstkość i podniesienie struktury drewna odczuwalne w dotyku
 •     Działalność słoneczna może doprowadzić do naturalnej zmiany odcieni.
 •     Nieznaczne ok 10% wahania rozmiarów w zależności od wilgotności powietrza